Redovna skupština FD Krk

Dana 30.01.2015. u maloj vijećnici Grada Krka održana je redovna skupština Filatelističkog društva Krk.

Na skupštini je predsjednik društva Damir Crnčić prezentirao izvješće o radu društva u 2014.g. Javljanjem na natječaje za sufinanciranje udruga u 2014.g. dobili smo sredstva od Grada Krka i Općine Dobrinj. Tim sredstvima financirana je prigodna omotnica broj 74 povodom 60. festivala folklora otoka Krka i maximum karta na temu sopile. To je druga maximum karta u izdanju FD Krk.

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Malinska-Dubašnica izdana je prigodna omotnica broj 75. Zahvaljujući trudu člana Ivana Martinaša i dalje imamo aktivnu internet stranicu www.fdkrk.hr i preko nje možete saznati sve o FD Krk. Preko internet stranice i maila uspostavljeni su kontakti sa većim brojem filatelista.

Predsjednik FD Krk Damir Crnčić predlaže plan rada za 2015.g.

Za 2015.g. javili smo se na natječaje za sufinanciranje udruga u Županiji Primorsko-goranskoj, Gradu Krku te Općinama Dobrinj i Punat. Planiramo izdati 4 prigodne omotnice i jednu maximum kartu. Realizacija plana ovisit će o prihodima društva.

Zbog usklađenja sa novim zakonom o udrugama mijenja se statut udruge. Mijenjaju se ili dopunjuju članci 11, 18, 30, 31 i 34. Skupština jednoglasno imenuje Ivana Martinaša likvidatorom udruge.

 

   

Filatelistički web  

Hrvatski savez filatelista

   
© 2014 Filatelističko društvo Krk