Ispis

Redovna skupština FD Krk

Filatelističkog društvo Krk je dana 1. veljače 2016. godine održalo redovnu skupštinu udruge. Na skupštini su prezentirana izvješća o radu i o materijalno-financijskom poslovanju za 2015 godinu, plan rada za 2016 godinu te razni prijedlozi članova društva.

Javljanjem na natječaje za sufinanciranje udruga u 2015.g. udruga je dobila sredstva od Grada Krka i Općine Dobrinj. Tim sredstvima financirana je prigodna omotnica broj 76 povodom 130 godina otvaranja škole u Polju i maximum karta na temu napuštenog naselja Lizer. To je treća maximum karta u izdanju FD Krk.

U suradnji sa Turističkom zajednicom općine Malinska-Dubašnica izdana je prigodna omotnica broj 75 povodom Dubašljanskih kolejana.

Tijekom 2016. godine udruga planira provesti program izdavanja prigodnih koverti i omotnica. U programu je predviđeno izdavanje sljedećih prigodnih koverti i razglednica sa prigodnim žigovima:

1. Prigodna omotnica povodom 150.g. turizma u Gradu Krku.

2. Prigodna omotnica povodom 100.godina od rođenja o. Vinka Fugošića

3. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Ponikve

4. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Trnovica

5. Maksimum karta sa temom napuštenog naselja Semenji