Prigodna maksimum karta broj 6

5. srpnja 2017.

Napuštena naselja otoka Krka
Semenji

   

Filatelistički web  

Hrvatski savez filatelista

   
© 2014 Filatelističko društvo Krk